Česká asociace školních metodiků prevence

  
Cíle a poslání
Rada ČAŠMP
Stanovy ČAŠMP
Dokumenty
Pro členy
Přihláška k členství
Mini koutek důvěry
Peer aktivista - kurz
Křížovky on-line
On-line testy
On-line generátor tištěných testů
Drogy trochu jinak
Program KOMPLEX

Dotazníková šetření »

ŽÍT ŽIVOT BEZ DROG
Pracovní sešity pro žáky

Poradna online

Zpráva o realizované akci

Relaxační cvičení

Minimální program

Zajímavé odkazy

Semináře, konference...

Do knihovničky

Kartotéka her

Kontakt
Napište nám

 


 

 

Aktuality

Zasílat informace na

e-mail

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Novinky

1.9.2019

ONLINE KURZ PEER AKTIVISTA 

     Cílem kurzu je odborně proškolit žáka (peer) nebo skupinu žáků fungujících jako dobrovolní poradci mladších žáků zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů, kterými mohou být děti ohroženy (a to individuálně nebo ve formě skupiny "peer aktivistů", kteří pracují s celou třídou/skupinou).

Více informací o ONLINE KURZU PEER AKTIVISTA


1.9.2019

ONLINE MINI KOUTEK DŮVĚRY

     Nemáte čas nebo odborné znalosti pro provozování schránky důvěry, kterou byste měli mít na škole zřízenou? Pořiďte si náš ONLINE MINI KOUTEK DŮVĚRY, který vám komplexně vyřeší starosti se zřízením a provozováním schránky důvěry a přitom se již nikdy nemusíte o nic starat. Na dotazy žáků ze všech oblastí rizikového chování odpovídají námi oslovení odborníci z řad psychologů, právníků, policistů, speciálních pedagogů, lékařů..... Součástí MINI KOUTKU DŮVĚRY je i náš ONLINE ZÁBAVNÍ PORTÁL, ke kterému se žáci jedním kliknutím připojí. Uživatelé zde najdou interaktivní hry, testy, křížovky, osmisměrky, dotazníky, puzzle, člověče nezlob se, tématická videa, rozhovory a další aplikace. Vše je na tomto portálu zaměřeno na prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů.

Více informací o ONLINE MINI KOUTKU DŮVĚRY


1.9.2019 (školní rok 2019/2020)

     Dne 1. září 2019 jsme opět zahájili příjem nových členů do naší asociace. Členství vám přinese řadu výhod a výrazných slev.

Více informací o členství v ČAŠMP


1.9.2019

Program KOMPLEX - BALÍČEK SLUŽEB PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE

     Balíček služeb pro školní rok 2019/2020 vám, díky ucelené nabídce prověřených dotazníkových šetření a dalších doplňkových služeb, umožní získat podrobnou analýzu rizikového chování žáků či studentů vaší školy.

Balíček služeb KOMPLEX zahrnuje kombinaci dvou dotazníkových šetření z naší nabídky a níže uvedené doplňkové služby:

Nabídka dotazníků:

1) Online dotazníkové šetření "IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH"

2) Online dotazníkové šetření "KLIMA TŘÍDY"

3) Online dotazníkové šetření "ŠKOLA A ŠIKANA"

4) Online dotazníkové šetření "POŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK" - novinka (více informací o dotazníkovém šetření najdete zde)

 

Doplňkové služby:

1) Bezplatná online technická podpora a konzultace výsledků dotazníkových šetření včetně návrhu vhodných intervencí

2) ON-LINE TESTY - webová aplikace (roční licence)

3) Poradna online

4) Časově neomezená registrace v adresáři školních metodiků prevence

Cena programu KOMPLEX: 1 500,- Kč  

Více informací o balíčku služeb KOMPLEX


1.9.2019

Nabídka online dotazníkových šetření na školní rok 2019/2020

 

1) Dotazníkové šetření "IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH" (8. kolo)

     Anonymní on-line dotazníkové šetření mezi žáky či studenty vaší školy, jehož cílem je identifikace problémových oblastí života dospívajících a posouzení závažnosti těchto problémů.

     Naše dotazníkové šetření poskytne školám podrobnou analýzu rizikového chování v devíti důležitých oblastech (volný čas - chování - zdravotní stav - duševní zdraví - sociální zdatnost - rodinný systém - škola - vztahy s vrstevníky - návykové látky) života dospívajících.

Podrobnosti

 

2) Dotazníkové šetření "KLIMA TŘÍDY" (7. kolo)

     Anonymní on-line dotazníkové šetření mezi žáky či studenty vaší školy, jehož cílem je podrobná analýza sociálního klimatu a výskytu rizikového chování ve všech zapojených třídách.

     Pro zjištění pohledu žáků a studentů na klima ve třídě jsme použili novou metodu, tzv. dotazník KLIT (poprvé byl aplikován v roce 2002 – Lašek, Zemanová, 2002), který je určen žákům 2. stupně ZŠ a celé SŠ.

 Podrobnosti

 

3) Dotazníkové šetření "Škola a šikana" (4. kolo)

     Anonymní on-line dotazníkové šetření mezi žáky či studenty vaší školy, jehož cílem je pomoc školním metodikům prevence  včas identifikovat projevy šikany. Dotazníkové šetření je určeno žákům I. i II. stupně základních škol a studentům středních škol.

     Podrobnosti

 

4) Dotazníkové šetření "Požívání návykových látek" (1. kolo)

     Anonymní on-line dotazníkové šetření mezi žáky či studenty vaší školy, jehož cílem je pomoc školním metodikům prevence  včas  zjistit informovanost respondentů o návykových látkách a o jejich zkušenostech spojených s tímto problémem. Dotazníkové šetření je určeno žákům I. i II. stupně základních škol a studentům středních škol.

     Podrobnosti


Školní rok 2018/2019

12.2.2019

     Křížovky on-line je zcela nová webová aplikace, kterou si můžete pro vaši školu u nás objednat. Slouží opět k procvičování učiva z různých oblastí rizikového chování - aktuálně je v databázi 366 křížovek. Křížovky on-line lze použít nejen pro samostatnou práci žáků na počítačích, ale i na interaktivní tabuli. Vyplňují se pro děti atraktivní formou na počítači (do počítače není nutné nic instalovat, stačí připojení k internetu).

 

Více informací o webové aplikaci


28.1.2019

     Vážení kolegové děkujeme vám za obrovský zájem o členství v naší asociaci. Už je nás 305.


21.1.2019

     Dne 21. ledna 2019 jsme opět zahájili příjem nových členů do naší asociace. Přidejte se již ke 250 členům. Členství vám přinese řadu výhod a výrazných slev.

Více informací o členství v ČAŠMP

 

 

 


 

Registrovat do adresáře

jméno a příjmení

adresa zařízení

e-mail                          

telefon